Välkommen till Byggcontroll

Kontrollansvarig, byggprojektledning och fastighetsförvaltning med erfarenhet och kvalitet

Vi har över 30 års erfarenhet av byggbranschen och har fungerat som kvalificerad kontrollansvarig och byggprojektledare för en rad småhusbyggnationer, byggnationer av offentliga lokaler, industrifastigheter, flerbostadshus och andra byggnadsverk. Vi hjälper företag, industrier och andra uppdragsgivare med fastighetsförvaltning.

Grunden i allt vi gör är att leverera tjänster av högsta kvalitet. Därför är vår devis ”Building the future with quality”. Vi arbetar både med företag och med privatkunder. Tveka inte att kontakta oss när du behöver en kvalificerad kontrollansvarig i samband med ny- och tillbyggnad enligt Plan- och bygglagen, sakkunnig byggprojektledning, fastighetsförvaltning och andra tjänster i samband med byggnation. Vi erbjuder också byggspecifik juridisk rådgivning. Via välrenommerade samarbetspartners hjälper vi också till med arkitekt- och konstruktionsritningar.


Våra tjänster

kontrollansvarig-thumb

KA – Kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Vår certifierade kontrollansvarige lotsar dig rätt.

byggprojektledning-thumb

Byggprojektledning

Vi har över 30 års erfarenhet av byggprojektledning och byggprojektsamordning. Vi är kända för vår kompetens, hängivenhet, noggrannhet, vår förmåga till kommunikation och vårt ansvarstagande.

fastighetsforvaltning-thumb

Fastighetsförvaltning

Vi växer hela tiden inom området fastighetsförvaltning och bistår både bostads- och industriföretag med rätt kompetens för deras behov.

bygglovshandlingar-thumb

Bygglovshandlingar, juridik och ritningar

Vi erbjuder en mångfald av olika tjänster, både för privatpersoner och för företag. Vi har juridisk kompetens och kan också hjälpa till med byggnadsritningar m. m.