Vi välkomnar Therese i vårt team!

Avstämningsmöten som snabbar på processen

Therese Grundström stärker Byggcontroll med expertis inom plan- och bygglagen.

Byggcontroll är stolta över att välkomna Therese Grundström som vårt senaste tillskott till teamet. Med en gedigen erfarenhet av ärendehantering enligt plan- och bygglagen tar Therese på sig rollen som sakkunnig inom TIL-tillgänglighet och KA-kontrollansvarig.

Rekryteringen är en del av Byggcontrolls ständiga strävan att växa och att ytterligare förbättra kvaliteten i vår kundtjänst gentemot uppdragsgivare.

Den 6 november börjar Therese Grundström sin anställning och hennes arbete förväntas ge företaget en stark fördel när det gäller att navigera komplexa frågor inom plan- och bygglagen.

Vi ser fram emot att dra fördel av Therese Grundströms kunskap och erfarenhet och önskar henne ett varmt välkomnande till teamet.

Kontakta Therese på 073-866 70 91

Scroll to top