Tjänster

kontrollansvarig-thumb

 

KA – Kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Vår certifierade kontrollansvarige lotsar dig rätt. Läs mer…

byggprojektledning-thumb

 

Byggprojektledning

Vi har över 30 års erfarenhet av byggprojektledning och byggprojektsamordning. Vi är kända för vår kompetens, hängivenhet, noggrannhet, vår förmåga till kommunikation och vårt ansvarstagande. Läs mer…

fastighetsforvaltning-thumb

 

Fastighetsförvaltning

Vi växer hela tiden inom området fastighetsförvaltning och bistår både bostads- och industriföretag med rätt kompetens för deras behov. Läs mer…

bygglovshandlingar-thumb

 

Bygglovshandlingar, juridik, bokföring och ritningar

Vi erbjuder en mångfald av olika tjänster, både för privatpersoner och för företag. Vi har juridisk kompetens, bokföringskompetens och kan också hjälpa till med byggnadsritningar mm. Läs mer…