Tjänster

KA – Kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Vår certifierade kontrollansvarige lotsar dig rätt. Läs mer…

Byggprojektledning

Vi har över 40 års erfarenhet av byggprojektledning och byggprojektsamordning. Vi är kända för vår kompetens, hängivenhet, noggrannhet, vår förmåga till kommunikation och vårt ansvarstagande. Läs mer…

Fastighetsförvaltning

Vi växer hela tiden inom området fastighetsförvaltning och bistår både bostads- och industriföretag med rätt kompetens för deras behov. Läs mer…

Bygglovshandlingar och ritningar

Vi erbjuder en mångfald av olika tjänster, både för privatpersoner och för företag. Vi kan också hjälpa till med byggnadsritningar m.m. Läs mer…

Scroll to top