Avstämningsmöten som snabbar på processen

Avstämningsmöten som snabbar på processen

Under hösten har Byggcontroll och Bygg- och miljöenheten på Finspångs kommun träffats för kontinuerliga avstämningsmöten.
- Meningen med träffarna är att effektivisera för våra sökanden i de lovärenden som lämnats in. Inför våra tisdagsträffar varannan vecka får jag en ärendelista från Bengt och Peter på Byggcontroll som jag stämmer av status i med mina kollegor innan mötet. Bygg- och miljöenheten har fått kritik för att vi har för lång handläggningstid. Det här är ett sätt för oss att öka vår service mot våra sökanden, säger Therese Grundström på Finspångs kommun.
Förhoppningen är att modellen med fasta avstämningsmöten kan användas även i samarbete med andra aktörer framöver.

Scroll to top