Om Byggcontroll

Byggcontroll grundades av Bengt Sundén vid årsskiftet 2011/2012.

Han har varit i byggbranschen sedan 1980. I grunden har Bengt Sundén en ingenjörsexamen i husbyggnation. Efter lumpen började han som snickare hos Byggnads AB Anderson & Baggman. Han avancerade snart till olika ledningspositioner.

1998 fick Bengt Sundén anställning som bygg- och fastighetschef hos Gränges Industriservice, sedermera Coor Service Management.

Efter ett år på ett entreprenadföretag i Norrköping kände Bengt Sundén för att stå på egna ben och grundade Byggcontroll.

Han har skaffat flera branschinriktade utbildningar vilket gett honom kompetens inom byggjuridik. Han är även certifierad kontrollansvarig, enligt behörighetsklass Komplicerad art PBL.